Tanıtım

Kalite Koordinatörlüğümüzün öncelikli amacı, Üniversitemiz genelinde bir kalite bilincinin oluşturulması ve kalite geliştirme çalışmalarının kurum kültürünün ayrılmaz bir parçası haline getirilmesidir. Koordinatörlüğümüz çalışmalarını Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları çerçevesinde yürütmektedir.


Koordinatörlüğümüz, üniversitenin tüm birimlerinde ve tüm faaliyet alanlarında kalite çalışmalarının planlanması, uygulanması, kontrol edilmesi ve tüm sürecin işleyişinin iyileştirilmesi için önlem alınmasında Üniversitemiz Kalite Komisyonu ile birimlerimiz arasında iletişim ve koordinasyonu sağlamakla görevlidir. Bu yönüyle, Kalite Komisyonumuzun operasyonel birimi olarak oluşturulmuştur.


Koordinatörlümüzün görev alanları şunlardır:


  • Kalite Komisyonunun çalışmalarını koordine etmek
  • Belirtilen tarihlerde ve Komisyon Başkanının talebi üzerine toplantı çağrılarını yapmak
  • Üniversite genelinde yürütülen çalışmaları kalite komisyonu adına izleyerek komisyonun ve koordinatörlük İnternet sitesi ve diğer kanallarla kamuoyunun dikkatine sunmak
  • Kalite Komisyonunca hazırlanan Kurumsal İç Değerlendirme Raporlarını sisteme yüklemek
  • Program Kılavuzu uygulamalarını izlemek ve değerlendirmek
  • Program öz değerlendirme ve akran değerlendirmesi çalışmalarını koordine etmek
  • Dış değerlendirme ve akreditasyon süreçlerini organize etmek
  • Üniversitemizin kalite ile ilgili diğer etkinliklerini izlemek
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, 60150 Tokat / TÜRKİYE Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2019© Tüm Hakları Saklıdır.